Technologia

9-swing-analyzation

Lot piłki odgrywa kluczową rolę w grze. Jest 9 popularnych schematów lotu piłki używanych do sprawdzenia błędów w zamachu.Trenerzy zawsze używają tej zasady, aby znaleźć  błędy u swoich zawodników. Metoda ta pozwala udoskonalić doświadczonym zawodnikom zamach w aspekcie wielopłaszczyznowym.

Podstawowa zasada lotu piłki: droga zamachu jest początkowym kierunkiem lotu piłki. Po odbiciu piłki jej kierunek wskazuje kąt odbicia od kija.

9 schematów lotu piłki:

  1. Pull Hook
  2. Pull
  3. Pull Fade or Slice
  4. Draw or Hook
  5. Straight
  6. Fade or Slice
  7. Push Draw
  8. Push
  9. Push Fade or Slice

Oprogramowanie BoGolf wykonuje tą analizę automatycznie, bez żadnego udziału użytkownika, a wszystkie dane są wyświetlane na ekranie.

club_swing_analy

Swing path and club face slow motion

Oprogramowanie BoGolf analizuje również ruch kija i główki przedstawiając je według kategorii: in IN to IN, IN to OUT or OUT to IN w zależności od ścieżki obranej przez kij w czasie zamachu.

Pozostałe dane takie jak kąt obicia i miejsce zetknięcia piłki z główką kija są również analizowane i wyświetlane na ekranie.